Blaswch y Blodau. Blaswch yr Haf. Blaswch Cymru.

Cynhyrchwyr Mêl Artisan arobryn

Mae Fferm Gwenyn Cilgwenyn yn nyfnder Gorllewin Cymru wedi’i leoli ymysg coed, caeau a chloddiau llawn blodau gwyllt. O’n tyddyn rydym yn rheoli cytrefi ar hyd a lled y sir, wedi’i dewis ar gyfer eu lleoliadau anghysbell, ynysig a glan. Rydym yn meithrin ein gwenyn mewn ffordd cynaliadwy a moesol, gan fridio ein breninesau ein hunan mewn cytrefi a ddatblygwyd dros 16 mlynedd. Mae Fferm Gwenyn Cilgwenyn yn lleoliad perffaith i’n gwenyn i fyw yn dawel ymysg y defaid, gwartheg a geifr ynghyd a’r anifeiliaid gwyllt a phobl Cymru tra'u bod yn casglu neithdar naturiol a gwyllt a phaill sy'n rhoi blas iawn i chi o gefn gwlad gwyllt Cymru.

Siop a'r lein

Three jars of honey

Oherwydd galw digyffelyb gan ein cwsmeriaid rydym bellach yn gwerthu ar-lein. Yr ydych wedi ein cefnogi ers blynyddoedd, yn awr mae angen inni eich cefnogi yn ystod y pandemig hwn

Siop

Eich stocwyr lleol

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu ein mêl sydd wedi ennill gwobrau yn gyson, allwch ddod o hyd i'ch stocwyr agosaf isod. Sylwch nad yw'n dangos a yw'r siopau ar agor yn ystod caead COVID-19.

Rhai o'n partneriaid

Ymddiriedolaeth Genedlaethol National Trust
National Botanic Gardens of Wales
National Meuseum Wales Amgueddfa Cymru
National Meuseum Wales Amgueddfa Cymru