Heidiau

Swarm

Fel gwenynwyr da rydym yn cymryd mesurau penodol i sicrhau bod ein cytrefi ddim yn heidio. Yn anffodus nid yw pob gwenynwr yn gwneud hyn ac, wrth gwrs, fydd gwenyn gwyllt yn heidio. Fel fferm nid ydym yn casglu heidiau oherwydd y peryglon a achosir gan blâu a chlefydau anhysbys y gallai'r gwenyn eu cario.

FFodd bynnag, mae 'na lawer o wenwynwyr eraill sydd yn gwneud hyn gan nad oes ganddynt stociau mawr a allai beryglu eu busnesau. Awgrymwn eich bod yn cysylltu â'ch Cymdeithas Gwenynwyr leol gan y bydd ganddynt lawer o Aelodau a fyddai'n hoffi cael gwenyn mêl am ddim. Mae manylion i'w gweld ar eich Cymdeithas Gwenynwyr Cymru agosaf yn WBKA, Alban yn SBA, Gogledd Iwerddon yn UBKA a Lloeger yn BBKA.