Gwenyn

Swarm

Gan fod y fferm gwenyn yn ehangu mewn i adeilad sy'n cael ei hadeiladu yn ystod 2020, byddwn yn lleihau ein stociau er mwyn sicrhau fod yr adeiladwyr ddim yn cael eu aflonyddu (poeni) yr ormodol.

Byddwn yn dod o hyd i wenynfa newydd dros dro i’r stoc bridio ond fyddwn ddim yn bridio'n weithredol i'w werthu'n gyffredinol yn ystod 2020.

Nid ydym yn dymuno siomi ein cwsmeriaid ond mae'n anffodus bod y camau hyn yn angenrheidiol ar gyfer y tymor 2020. Cadwch olwg ar y dudalen hon am ddiweddariadau ar gyfer tymor 2021. Os hoffech gael manylion am fridwyr gwenyn lleol cyfrifol arall, cysylltwch â ni.